Home / 1522 – Een trouwhartige vermaning aan alle christenen zich niet in te laten met oproer en muiterij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *