Home / Corona

Corona

Wij hebben nog steeds te maken met Covid-19 (corona) en zitten nu in een tweede lockdown. Dat kan je somber maken en roept allerlei vragen op. Wat moet je doen in deze tijd? Omdat besmettelijke ziektes er altijd al zijn geweest kunnen we te rade gaan bij mensen die dit al hebben meegemaakt en met dezelfde vragen worstelden.

Van 10 augustus tot 19 november 1525 woedde de pest in Breslau. De stadsraad vond het God verzoeken dat predikanten mensen opzochten. Volgens de raad vergiftigden zij met hun adem heel veel mensen en brachten hen zo tot de dood.
Daarop stelde de reformator Johannes Hess (1490-1547) namens de predikanten van Breslau de vraag aan Luther of het geoorloofd is om voor de pest te vluchten. Hij kon de vraag pas later stellen omdat hijzelf lange tijd ziek was geweest. De antwoorden van Luther hebben nog niets aan actualiteit ingeboet.

Is deze ziekte een straf van God?

Ik ben er van overtuigd dat alle ziektes door de duivel onder de mensen wordt gebracht. Hij wil niet alleen dood en verderf zaaien, maar ons ook bang maken en schrik aanjagen. Het doet hem plezier als we twijfelen aan God en zo uit angst voor de dood een ellendig leven leiden. Tegelijkertijd kan het ook een oordeel en straf van God zijn, die we geduldig moeten ondergaan. Ook moeten we dan ons leven blootstellen aan gevaar om onze naaste te helpen. Want God wil niet alleen de zonde bestraffen, maar ook ons geloof en onze liefde testen.