Home / Zonde

Gevonden artikelen:

Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt!

Moest Jezus volgens de wet sterven omdat Hij Zichzelf Gods Zoon maakte (vgl. Joh. 19 : 7)?

Luther:

Ieder mens heeft zich tot God of Gods Zoon gemaakt. Daarom zijn wij allen de dood schuldig en moeten allen sterven. Van deze vloek…

Christus als zondaar

Hoe kon de rechtvaardige Christus voor ons tot zonde worden?

Luther:

Christus was in Zijn lijden tegelijk volkomen rechtvaardig en volkomen zondaar, volkomen zalig en volkomen verdoemd – want als we dit niet op deze manier willen zeggen, dan zie ik…

Als een huwelijk

Hoe word je één met Christus?

Luther:

Door het geloof. Het geloof sluit als het ware een huwelijk tussen Christus als de bruidegom en de ziel als de bruid. Dat is zo’n volmaakt huwelijk, dat het menselijk huwelijk er maar een zwakke afspiegeling…

Terugkeren naar je Doop

Als je gezondigd hebt, wat heb je er dan aan dat je gedoopt bent?

Luther:

Als je opstaat van de zonde en berouw hebt keer je als het ware terug naar de kracht van je Doop. Je gaat terug naar de…

Echte dood en echte opstanding

Wat betekent de Doop?

Luther:

Twee dingen: de dood en de opstanding; en dat is samen heel de inhoud van de rechtvaardiging. Als de predikant het kind in het water doopt, betekent dat zijn dood. Haalt hij het er weer uit,…

In zonde gevallen

Wat als je echt in zonde bent gevallen?

Luther:

Het is geen wonder als een mens ten val komt, het is een wonder als een mens weer opstaat en staande blijft. Petrus viel om goed te weten dat hij een mens…

Bang voor de dood

Waarom zijn mensen eigenlijk bang voor de dood?

Luther:

Omdat bij het sterven je drie beelden aanvliegen: de dood, de zonde en de hel. Hoe meer je over die drie peinst, hoe dreigender ze worden. De dood haalt zijn kracht uit de zwakheid…

Tegelijk zondig en goed

Volgens u is een christen ’tegelijk zondaar en rechtvaardig’. Hoe kan dat? Het is toch een van beiden?

Luther:

Eerst dacht ik dat ook. Telkens als ik een zonde had gedaan ging ik naar de priester en werden mijn zonden vergeven….

Goed omdat het moet

Mensen die niet in God geloven doen ook goede dingen, zonder geloof. Hoe moet je dat zien?

Luther:

Dat doen ze inderdaad, maar ze doen dat zoals kinderen alleen maar doen wat de meester zegt omdat ze bang zijn voor straf…

Ergste zonde

Wat is de ergste zonde?

Luther:

Ongeloof. Niets tergt God zozeer als ongeloof, want als je God niet gelooft, zie je Hem als een leugenaar.

Niet gevonden wat u zocht?

Wellicht kan Luther u helpen. Dien een verzoek in voor een nieuw onderwerp en Luther gaat kijken wat hij voor u kan doen!