Home / Wet

Gevonden artikelen:

Je denkt dat je het kunt

Als je weet dat je iets verkeerd hebt gedaan, dan kun je er toch voor kiezen om voortaan beter te leven?

Luther:

Dat zegt Erasmus ook ja. Hij zegt telkens dat de mens kan wat hij moet of anders in elk geval weet…

Het nut van het Oude Testament

Waarom zou ik het Oude Testament nog lezen?

Luther:

Om drie redenen. Ten eerste zijn de wetten die erin staan weliswaar niet verplicht, maar wel heel nuttig. Ik houd ze niet omdat Mozes ze geboden heeft, maar omdat Mozes met de natuur…

Mozes was alleen voor de Joden

Waarom gelden de wetten van Mozes niet meer voor christenen? Die zijn toch ook het Woord van God?

Luther:

Klopt, maar je moet wel kijken tegen wie ze gezegd zijn. Stel dat een huisvader tegen zijn knecht zegt dat hij de…

Het probleem is de verachting

Wat is er eigenlijk mis mee als je Gods geboden niet houdt?

Luther:

De overtreding van de geboden komt neer op liefde voor jezelf en verachting van God en de naaste. Ze beschrijven op welke manier je God en de naaste geeft…

‘Werken der wet’

Wat zijn in de Bijbel de ‘werken der wet’? De Tien Geboden of alleen dingen als de besnijdenis en de sabbat?

Luther:

Zeker niet alleen de ceremoniële voorschriften, maar ook de Tien Geboden. Als je je daaraan houdt zonder geloof in…

Niet gevonden wat u zocht?

Wellicht kan Luther u helpen. Dien een verzoek in voor een nieuw onderwerp en Luther gaat kijken wat hij voor u kan doen!