Home / Mozes

Gevonden artikelen:

Je denkt dat je het kunt

Als je weet dat je iets verkeerd hebt gedaan, dan kun je er toch voor kiezen om voortaan beter te leven?

Luther:

Dat zegt Erasmus ook ja. Hij zegt telkens dat de mens kan wat hij moet of anders in elk geval weet…

Het nut van het Oude Testament

Waarom zou ik het Oude Testament nog lezen?

Luther:

Om drie redenen. Ten eerste zijn de wetten die erin staan weliswaar niet verplicht, maar wel heel nuttig. Ik houd ze niet omdat Mozes ze geboden heeft, maar omdat Mozes met de natuur…

Mozes was alleen voor de Joden

Waarom gelden de wetten van Mozes niet meer voor christenen? Die zijn toch ook het Woord van God?

Luther:

Klopt, maar je moet wel kijken tegen wie ze gezegd zijn. Stel dat een huisvader tegen zijn knecht zegt dat hij de…

De grens van zachtmoedigheid

Er staat in de Bijbel dat je de andere wang moet toekeren als iemand jou slaat. Moet dat echt altijd? 

Luther:

Nee. Er is een soort zachtmoedigheid die tegen Gods wil ingaat. Van Mozes staat er dat hij de meest zachtmoedige mens…

Niet gevonden wat u zocht?

Wellicht kan Luther u helpen. Dien een verzoek in voor een nieuw onderwerp en Luther gaat kijken wat hij voor u kan doen!