Home / Geweten

Gevonden artikelen:

Terugkeren naar je Doop

Als je gezondigd hebt, wat heb je er dan aan dat je gedoopt bent?

Luther:

Als je opstaat van de zonde en berouw hebt keer je als het ware terug naar de kracht van je Doop. Je gaat terug naar de…

Bang voor de dood

Waarom zijn mensen eigenlijk bang voor de dood?

Luther:

Omdat bij het sterven je drie beelden aanvliegen: de dood, de zonde en de hel. Hoe meer je over die drie peinst, hoe dreigender ze worden. De dood haalt zijn kracht uit de zwakheid…

Christen in het leger

Mag je als christen wel in het leger werken?

Luther:

Goede vraag! Want alleen met een goed geweten kun je goed en dapper vechten. Alles lukt dan beter. Maar als je last hebt van je geweten kan ook je hart niet dapper…

Economische crisis

Wat is uw visie op economische crisis? Of heeft dat niks met het geloof te maken.

Luther:

Zeker wel, ik heb ook wat geschreven over handel en rente. Maar ik ben bang dat het net als toen ook nu nog steeds…

Avondmaal is voor wie het nodig heeft

Voor wie is het Avondmaal?

Luther:

Alleen voor hen die een treurig, bekommerd, geschrokken, verward en slecht geweten hebben. Want omdat God in dit Sacrament vergeving van zonden belooft, hoeft niemand er bang voor te zijn het te gebruiken, hoezeer je…

Goed voor God

Wanneer ben je goed voor God?

Luther:

Iedereen denkt dat God je goed vindt als je goed leeft en dus een goed geweten hebt. Ik vroeger ook, maar nu bestrijd ik die onzin. Want als dat zo zou zijn, waarvoor is Christus dan de…

Geloof vrijbrief om te zondigen?

U zegt dat je je geweten opzij moet schuiven en in Christus geloven. Geef je jezelf daarmee geen vrijbrief om te doen waar je zin in hebt?

Luther:

De christelijke vrijheid van het geweten geldt alleen tussen jou en God, niet…

Wat te doen bij schuldgevoel

Als je geweten je aanklaagt, wat moet je dan doen?

Luther:

Je geweten pint je vast op wat je gedaan hebt. Het laat je verhouding tot God daarvan afhangen. En dat moeten we afleren! Niet op grond van onze eigen daden,…

Wat is je geweten?

Wat is je geweten?

Luther:

Een geestelijke instantie die je daden beoordeelt, of ze goed zijn of kwaad. Op grond daarvan zegt hij of je schuldig bent dan wel onschuldig; het geweten klaagt je aan of spreekt je vrij, het maakt je…

Binnenkant en buitenkant

Als je goed leeft, waarom zou je dan toch een zondaar zijn?

Luther:

Wij zien alleen de buitenkant en daar kun je weinig uit opmaken. Twee mensen kunnen hetzelfde doen en dat toch op een heel verschillende manier doen. Het gaat om…

Niet gevonden wat u zocht?

Wellicht kan Luther u helpen. Dien een verzoek in voor een nieuw onderwerp en Luther gaat kijken wat hij voor u kan doen!