Home / Geloof

Gevonden artikelen:

Vergeving van zonden en schuld

Hoe kom ik aan vergeving van mijn zonden?

Luther:

Pas ervoor op dat u niet doet zoals de onzinnige mensen die vanwege hun zonden zich verbijten en vereten, en bovendien zich inspannen om door goede werken of door genoegdoening zichzelf van…

Goedkope genade?!

Is de genade niet goedkoop als we er niet voor hoeven te werken?

Luther:

Omdat Hij, Christus, voor u Koning en Priester is geworden en deze grote weldaden aan u schenkt, mag u echter niet denken dat dit om niet is gebeurd…

Het geloof begint niet met werken

Hoe kom ik aan een echt geloof en vertrouwen?

Luther:

Dit is vast het meest belangrijke wat u moet weten! In de eerste plaats komt het zeker niet uit uw werken of omdat u dit verdiend hebt, maar alleen uit Jezus…

Als een huwelijk

Hoe word je één met Christus?

Luther:

Door het geloof. Het geloof sluit als het ware een huwelijk tussen Christus als de bruidegom en de ziel als de bruid. Dat is zo’n volmaakt huwelijk, dat het menselijk huwelijk er maar een zwakke afspiegeling…

Wisselwerking

Als God genade belooft, waarom moet je het dan nog geloven?

Luther:

Geloof en belofte zijn allebei zo noodzakelijk, dat geen van beide zonder de ander kan. Je kunt niet geloven als er geen belofte is om in te geloven; en…

Doop zonder geloof is niets

Wat betekent de Doop als je (nog) niet gelooft?

Luther:

Helemaal niets natuurlijk. Hij rechtvaardigt dan niet en je hebt er niets aan, want dat doet alleen het geloof. Het geloof maakt rechtvaardig en vervult wat de Doop betekent. Want geloven is: de…

Echte dood en echte opstanding

Wat betekent de Doop?

Luther:

Twee dingen: de dood en de opstanding; en dat is samen heel de inhoud van de rechtvaardiging. Als de predikant het kind in het water doopt, betekent dat zijn dood. Haalt hij het er weer uit,…

Het nut van het Oude Testament

Waarom zou ik het Oude Testament nog lezen?

Luther:

Om drie redenen. Ten eerste zijn de wetten die erin staan weliswaar niet verplicht, maar wel heel nuttig. Ik houd ze niet omdat Mozes ze geboden heeft, maar omdat Mozes met de natuur…

Hoe op geloof de liefde volgt

U zegt dat een waar geloof niet zonder vrucht van liefde kan zijn. Waarom niet?

Luther:

Zou je niet zelfs bijna gek worden van vreugde als je werkelijk gelooft wat God je belooft? Zou je God niet hartelijk liefhebben, als Hij…

Beloften inscherpen

Wat is de taak van een predikant?

Luther:

Hij moet trouw de belofte inscherpen en aan het hart van het volk leggen, om daardoor geloof op te wekken.

 

Niet gevonden wat u zocht?

Wellicht kan Luther u helpen. Dien een verzoek in voor een nieuw onderwerp en Luther gaat kijken wat hij voor u kan doen!