Home / Lutherstichting

Lutherstichting

Martin Luther Heritage Foundation

Naam stichting: Martin Luther Heritage Foundation (“Luther Heritage Foundation”)

RSIN: 857145630

Postadres: Brouwersgracht 156, 3901 TM Veenendaal

Doelstelling: De stichting wil het gedachtegoed van reformator Maarten Luther voor een breed publiek toegankelijk en bekend maken. Dit doet de stichting door de werken van Luther:

  • te vertalen;
  • digitaal in meerdere talen te publiceren;
  • het daarin vervatte gedachtegoed te actualiseren.

Beleidsplan: Klik hier om het beleidsplan van de stichting te raadplegen.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • De heer prof. dr. H.J. Selderhuis, voorzitter;
  • De heer G.J. Kwetters, secretaris;
  • De heer J. Turkenburg, penningmeester.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten: De stichting zet zich in om de website www.checkluther.com uit te breiden en te vertalen. Daarnaast zal de stichting in het najaar van 2016 starten met de vertaling van nog onvertaalde werken van Luther.

Financieel: Bekijk hier de jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020.