Home / Lutherencyclopedie / Ziekten van Luther

Ziekten van Luther

Luther heeft zich in zijn brieven en tafelgesprekken veel uitgelaten over zijn gezondheidstoestand en zijn verschillende ziektes. Men kan de indruk krijgen dat zijn leven zo een lijdensweg is geweest, maar uit al het werk dat hij gedaan heeft, blijkt dat Luther weinig in zijn werk begrensd was door zijn ziektes.
Duidelijk is wel dat Luther in zijn leven kampte met nierstenen, jicht en duizeligheid. Zijn vrouw Katharina von Bora probeerde hem te behandelen met allerlei heilsdranken. In 1540 zag Luther zich als een oude man die dood wenste te zijn. De doodsoorzaak waar Luther aan overleed in 1546 was waarschijnlijk een hartinfarct.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 368-370)