Home / Lutherencyclopedie / Moderne Devotie

Moderne Devotie

Dit is de vroomheidsbeweging die ontstond rond de persoon van Geert Groote (1340-1384). Leden van deze beweging van het gemeenzame leven wilden de vroomheid van de Vroege Kerk, de woestijnvaders en de kerkleraars in hun eigen tijd levendig laten worden. De broeders onderhielden een internaat voor scholieren en bedreven pastoraat aan scholieren. Luther woonde als scholier vanaf 1497 in Magdeburg in zo een internaat.

Men heeft geprobeerd invloeden van dit oponthoud in Luthers werk na te wijzen. In verschillende preken wees Luther ook naar gedachten of personen van de Moderne Devotie. Toch is niet van een blijvende invloed van de Moderne Devotie bij Luther te spreken. Wel zijn er, evenals bij de Moderne Devotie, verlangens om zichzelf te verootmoedigen.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 165)