Home / Lutherencyclopedie / Jonge Luther

Jonge Luther

Onder de jonge Luther is de levensfase voorafgaand aan 1519 bedoeld, toen Luther nog de laatmiddeleeuwse vroomheid was toegedaan. Soms wordt ook wel de periode aangeduid tot aan 1525, toen Luther geen monnik meer was. Veel van de jeugd van Luther is onbekend, men moet het doen met herinneringen. Omdat Luther een bekeringservaring meemaakte, is Luther geneigd om zijn periode voorafgaand aan zijn bekering te schilderen als een periode waarin hij gevangen was in fouten. Het eerste werk wat duidelijk overgeleverd is voor Luther, zijn zijn colleges.

Soms is men geneigd te doen alsof Luther voorafgaand aan zijn bekering een katholieke theoloog was en die na een zeer plotselinge breuk tot nieuwe inzichten kwam. Waarschijnlijker is echter een evolutionaire ontwikkeling waarbij Luther langzamerhand tot meer inzichten kwam en daardoor overging tot de Reformatie.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 327-329)