Home / Lutherencyclopedie / Brieven

Brieven

In de late middeleeuwen ontwikkelde de brief zich tot een literair genre. Voor humanisten, zoals Erasmus, was een brief een geschikt middel om een netwerk aan te knopen en onderwijs mee te geven. Bij monastieke tradities werden in brieven religieuze ervaringen uitgewisseld en waren brieven een uitdrukking van geestelijke gemeenschap.

De correspondentie van Luther knoopt bij veel van deze eerder genoemde vormen en mogelijkheden aan. Voor de reformatie was de brief het medium bij uitstek. Naar aanleiding van de brieven van Paulus ontwikkelt Luther ook brieven met een groet. Vaak hebben de brieven van Luther een pastorale insteek.

Van Luther zijn ongeveer 2.600 brieven bekend. Hij schreef vooral veel als hij uit Wittenberg weg was. Aan collega-theologen en vrienden schreef hij in het Latijn, aan vorsten en leken schreef hij in het Duits. In zijn brieven is Luther bescheiden, betrokken op de zaken en op de mensen. Hij is tot dienst bereid en duidelijk wanneer het onrecht benoemd moet worden. Uit zijn brieven blijkt dat een christen in het geloof niemands onderdaan is en een vrije heer, en tegelijkertijd in de naastenliefde iedereen als knecht dienstbaar.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 120-124)