Home / Lutherencyclopedie / Bijgeloof

Bijgeloof

Als kind van zijn tijd was Luther bijgelovig: hij hield rekening met demonen, klopgeesten en duivelsverschijningen. Hekserij moest volgens hem met de dood bestraft worden. Tegelijk waarschuwt hij bij zijn uitleg van het eerste gebod, dat bijgeloof een vorm van ongeloof in de ene ware God is en keerde hij zich tegen iedere vorm van relikwieënverering en andere vormen van religieuze manipulatie.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 37-38)