Home / Lutherencyclopedie / Belijdenisgeschriften

Belijdenisgeschriften

Enige tijd na het begin van de Reformatie ontstond de behoefte om de reformatorische leer vast te leggen in officiële belijdenisgeschriften. In positieve zin worden leer- en geloofsuitspraken gebaseerd op de Heilige Schrift, in negatieve zin worden alle dwaalleringen verworpen. Voor de luthersen zijn er de volgende belijdenisgeschriften: de onveranderde Augsburgse Confessie en haar apologie, de Schmalkaldische Artikelen met een traktaat over de macht en autoriteit van de paus, de Grote en Kleine Catechismus en de Konkordienformel.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 106)