Home / Lutherencyclopedie / Banbul

Banbul

Paus  Leo X verwerpt in de bul Exsurge Domine van 15 juni 1520 41 stellingen van Luther aangaande de aflaat, vagevuur, boete, zonde en de rol van het geloof bij de rechtvaardiging, competentie en autoriteit van de paus, wilsvrijheid en andere thema’s. Luther wordt in deze bul opgeroepen om binnen zestig dagen zijn dwalingen te herroepen. Als hij dit weigert zullen hij en zijn aanhangers als ketters bestempeld worden. Luthers boeken moesten verbrand worden en hij zelf moest gevangen genomen worden.

Luther heeft zijn opvattingen niet herroepen, maar heeft ze in het Duits en Latijn verdedigd en aangescherpt. Op 10 december 1520 heeft hij in Wittenberg de banbul bovendien publiekelijk verbrand. De paus reageerde in 1521 met het Edict van Worms, waardoor de ban rechtskrachtig werd. Tot aan zijn dood bleef Luther daarmee een verbande van de Rooms-Katholieke Kerk en een vogelvrijverklaarde van het Rijk.

(Bron: V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014), 99-100)