Home / Lutherencyclopedie / Appelboom

Appelboom

‘Ook als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboompje planten’, zou Luther eens gezegd hebben. Uit onderzoek is echter gebleken, dat de uitspraak nergens in de bekende teksten van Luther voorkomt. Pas in 1944 wordt hij voor het eerst op papier aan Luther toegeschreven, maar tot op heden is onbekend wie er de bedenker van is. Halverwege de twintigste eeuw speelde de legendarische uitspraak evenwel een belangrijke rol in Duitsland, in de jaren van wederopbouw.

Mogelijk gaat de uitspraak mogelijk terug op Rabbi Jochanan ben Zakkai (eerste eeuw na Christus), die gezegd heeft: ‘Als u een stekje in de hand hebt en men zou tot u zeggen: Zie, de Messias! Ga dan eerst het stekje poten en ga daarna uit om Hem te ontvangen’ (Bron: Stichting vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge, Kerkblaadje 74 (1983), 125v.).