Home / Lutherencyclopedie / Antichrist

Antichrist

De leer aangaande de antichrist wordt voornamelijk afgeleid uit 2 Thessalonicenzen 2: 1-11 en uit de Johannesbrieven (bijvoorbeeld 1 Johannes 2: 18). De antichrist is sinds de oudheid ontwikkelt tot een gestalte die tegenover Christus staat. John Wycliffe zag de pauselijke heerschappij als antichristelijk.
Luther sloot zich hier enigszins bij aan. De leer van de antichrist leidde hij niet af uit de eschatologie, maar juist andersom. Doordat hij het pausdom als antichristelijk zag, ging hij meer denken vanuit de eschatologie. Voor Luther was het pausdom antichristelijk omdat men de aanspraak maakte boven de Schrift te staan. Omdat Luther het pausdom zag als manifestatie van de antichrist en de antichrist in het eind van de tijd zou verschijnen, verstond Luther zijn tijd als de laatste tijd. Luther neemt in de Schmalkaldischen Artikeln, een belijdenisgeschrift voor lutheranen, op dat de Paus de antichrist is.