Home / Lutherencyclopedie / Almacht

Almacht

Volgens de apostolische geloofsbelijdenis is de almacht van God een wezenlijk onderdeel van het christelijke geloof. In de late middeleeuwen werd er een onderscheid gemaakt tussen de absolute macht van God en Gods geordineerde macht. Enerzijds kan God alles doen, anderzijds kan Hij slechts doen wat Hij bepaald (geordineerd) heeft. Luther heeft dit onderscheid echter weinig gebruikt in zijn theologie.
Voor Luther betekende de almacht van God ‘alwerkzaamheid’. Alle opwindingen en gedachten zijn van God bewerkt. God werkt machtig alles in allen. Voor Luther is almacht een beschrijvingscategorie om zo God als de Schepper en Onderhouder van deze wereld te begrijpen. Gods almacht is reden voor christenen Hem daarvoor te danken. Anderzijds werkt God echter ook door de duivel en bewerkt Hij het boze.