Home / Lutherencyclopedie

Lutherencyclopedie

Deze pagina biedt artikelen over allerlei aspecten van Luthers leven en denken (voor bronnen zie onder).

— Wordt aan gewerkt —

A

Aanvechting

Aflaat

Almacht

Ambt

Antichrist

Antisemitisme

Antinomianen

Appelboom

Arbeid en beroep

Armoede

Autoriteit van de kerk

Autoriteit van de Schrift

Avondmaal

B

Banbul

Beelden

Belijdenisgeschriften

Belofte

Biecht

Bier

Bijbel

Bijgeloof

Boekdrukkunst

Boerenoorlog

Boetedoening

Brieven

Bril

C

Celibaat

Censuur

Christologie

Colleges

Concilie

D

Disputatie

Dood

Doop

Duitsland

Duivel

E

Ecclesiologie

Economie

Eed

Engelen

Ervaring

Eschatologie

Ethiek

Evangelie (wet en)

Extra nos

F

Filosofie

Frankrijk

G

Gebed

Gebod

Gehoorzaamheid

Geld

Gelofte

Geloof

Genade

Genoegdoening

Geweten

Gezangenboek

Gnesiolutheranen

God (verborgen/geopenbaard)

Godsdienstgesprek van Marburg

Goede werken

H

Hart

Heilige Geest

Hermeneutiek

Homiletiek

Hond

Humanisme

Humor

Huwelijk

I

Inktpot

J

Jeugd

Joden

Jonge Luther

K

Kerkrecht

Kerkvaders

Kinderdoop

Kinderen

Klooster

Kruis

L

Letter (en geest)

Leugen

Lichaam

Lied

Liefde

Lutheranisme

Lutherhuis

Lutheronderzoek

Lutherroos

Lutheruitgaven

M

Man en vrouw

Maria

Martelaars en heiligen

Mens

Moderne Devotie

Monniken

Muziek

Mystiek

N

Naastenliefde

Nationaalsocialisme

O

Oecumene

Openbaring

Oud en nieuw

Ouders van Luther

P

Passiviteit

Pastoraat

Paus

Piëtisme

Predestinatie

Preek

Priesterschap (van alle gelovigen)

R

Rechtvaardiging

Reformatorische ontdekking

Reizen

Religie

Relikwieën

Rijksdag

Rooms-katholiek Lutheronderzoek

S

Sacrament

Schepping

Scheppingsordening

Scholastiek

Secularisatie

Seksualiteit

Sola’s

Spreekwoorden

Sterven

T

Tafelgesprekken

Theologie

Tien geboden

Tolerantie

Triniteitsleer

Twijfel

U

Universiteit

V

Vagevuur

Vasten

Verbond

Verdienste

Verstand

Vertaling

Vertwijfeling

Visitaties

Vorsten

Vrijheid

W

Waarheid

Wartburg

Wederdopers

Wereld

Werkgerechtigheid

Wil

Z

Ziekten van Luther

Ziel

Zondag

Zonde

Zwaan

95 stellingen


De informatie is grotendeels ontleend aan de volgende bronnen:

  •  V. Leppin & G. Schneider-Ludorff (red.), Das Luther-Lexikon (Regensburg: Bückle & Böhm 2014);
  • A. Beutel (red.), Luther Handbuch (Tübingen: Mohr Siebeck 2010);
  • W. von Loewenich, Martin Luther. Der Mann und das Werk (München: List 1983);
  • H.A. Oberman, Luther. Mensch Zwischen Gott und Teufel (Berlin: Severin & Siedler 1982);
  • W.J. Kooiman, Luther. Zijn weg en werk (Amsterdam: Ten Have 1959);
  • H.J. Iwand, Luthers Theologie. Nachgelassene Werke V. Hrsg. von J. Haar (München: Chr. Kaiser Verlag 1974).