Home / Economische crisis

Economische crisis

Wat is uw visie op economische crisis? Of heeft dat niks met het geloof te maken.

Luther:

Zeker wel, ik heb ook wat geschreven over handel en rente. Maar ik ben bang dat het net als toen ook nu nog steeds zinloos is om erop in te gaan, omdat het kwaad al zover is doorgedrongen.

Het fundament van de financiële wereld is: ‘Ik mag mijn waar zo duur verkopen als ik kan.’ Dat komt erop neer, dat je niet handelt vanuit de vraag wat goed is voor je naaste, maar vanuit wat goed is voor jezelf. Als er weinig brood is maak je het duurder, om er meer aan te kunnen verdienen. Dat is een schandalig uitgangspunt dat ingaat tegen de christelijke liefde. Daarom kan er weinig goeds zijn in de handel.

De regel zou niet moeten zijn dat je je waar zo duur mag verkopen als je kunt of wilt, maar zo duur als het hoort en zoals het rechtvaardig en eerlijk is. Je kunt niet verkopen naar je eigen inzicht zonder enige wet of maat, alsof je een god bent die aan niemand gebonden is. Je moet het doen met een goed geweten.

Maar ja, als het zo zou moeten, zouden er niet veel kooplieden meer overblijven en zou de handel hard achteruitgaan. Dan zou alles anders moeten worden. Maar ik ga geen tips geven hoe je in de huidige situatie een goed geweten kunt houden, want dat kan niet. Dat zou hetzelfde zijn als een advies hoe je naar de Schrift tegen de Schrift in kunt gaan. Wanneer je de stroom probeert te keren zonder de bron te stoppen is dat dweilen met de kraan open en volstrekt zinloos. Ik hoop dat het verderf van zichzelf zo groot wordt dat het niet langer houdbaar is en men er wel mee op zal moeten houden. De economische crisis is een teken van Gods toorn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *