Home / Vrije wil?

Vrije wil?

Hebben wij een vrije wil?

Luther:

Zeker niet, om heel veel redenen. Ik zal het samenvatten:

Als je gelooft dat God alles van tevoren weet en leidt, geloof je ook dat Hij Zich daarin niet kan vergissen en dat niets Hem kan tegenhouden. Maar als je gelooft dat er niets kan gebeuren dat Hij niet wil dan kan er dus ook geen vrijheid van keuze bestaan. Niet in de mens, niet in de engelen en niet in enig ander schepsel.

Als je gelooft dat satan de vorst van de wereld is en dat hij ons nooit zal vrijlaten zolang hij niet wordt overwonnen door de kracht van Gods Geest, dan is het nogmaals duidelijk dat er geen enkele vrije keuze kan bestaan.

Als je gelooft dat de erfzonde ons zo verdorven heeft dat we er helemaal van in de ban zijn en er zwaar onder lijden, zelfs als we door de Geest geleid worden, dan is er blijkbaar geen mens die zich zonder Gods Geest naar het goede zou kunnen wenden. De enige richting is naar het kwade.

Als de Joden door hun uiterste best te doen in goede werken juist in de ongerechtigheid kwamen en als de heidenen juist de goddeloosheid hebben nagejaagd maar ondanks zichzelf uitkwamen bij een gerechtigheid waar ze niet eens op gehoopt hadden, dan wijst dit er duidelijk op dat de mens zonder de genade alleen het verkeerde kan willen.

En tot slot: als je gelooft dat Christus de mensen verlost heeft door Zijn bloed, dan moeten we erkennen dat de hele mens verloren was. Anders zou het werk van Christus niet nodig zijn of zou Hij alleen maar de Verlosser zijn van het lagere in de mens. En dat is godslastering en heiligschennis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *