Home / Uitverkiezing zal eerlijk blijken

Uitverkiezing zal eerlijk blijken

Waarom is er een uitverkiezing? Is dat niet oneerlijk?

Luther:

Een moeilijke vraag, dus laat ik vooropstellen dat eerbied en ontzag voor God hier op zijn plaats is. Als de manier waarop God eerlijk is door ons begrepen kon worden, was het geen Goddelijke eerlijkheid meer. Omdat Hij ons denken oneindig te boven gaat, moet ook Zijn eerlijkheid wel ondoorgrondelijk zijn.

Maar laat ik toch proberen om het met een vergelijking duidelijker te maken. Als je ziet hoe ongelijk het op aarde tussen de mensen verdeeld is, dan moet je haast wel denken dat er geen God is. Slechte mensen gaat het voor de wind, maar goede mensen zit alles tegen. Dat valt door ons niet te begrijpen. Maar in het licht van het Evangelie verdwijnt dit schijnbare onrecht als sneeuw voor de zon. Want daardoor blijkt dat het de goddelozen weliswaar uiterlijk goed gaat, maar dat hun ziel verloren gaat. En de vromen gaat het uiterlijk misschien wel slecht, maar hun ziel wordt voor eeuwig behouden.

Wanneer nu het licht van het Evangelie al in staat blijkt om die grote moeilijkheid zo eenvoudig op te lossen, wat zal er dan gebeuren als straks op de jongste dag het licht der heerlijkheid zal schijnen en God Zichzelf zal openbaren zoals Hij is, zonder enige verborgenheid? Denk je dan niet, dat dit licht der heerlijkheid ook moeiteloos de vraag zal kunnen oplossen, waarom er een uitverkiezing is? Nu is Gods oordeel voor ons nog van een ondoorgrondelijke gerechtigheid, maar straks zal het op de meest duidelijke wijze volkomen eerlijk blijken te zijn. Als we dat in de tussentijd maar geloven, daarbij aangemoedigd door het wonderlijke voorbeeld van het licht van het Evangelie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *