Home / Mozes was alleen voor de Joden

Mozes was alleen voor de Joden

Waarom gelden de wetten van Mozes niet meer voor christenen? Die zijn toch ook het Woord van God?

Luther:

Klopt, maar je moet wel kijken tegen wie ze gezegd zijn. Stel dat een huisvader tegen zijn knecht zegt dat hij de akker moet ploegen en tegen zijn vrouw dat ze in de keuken moet werken. En stel dat de vrouw de akker ging ploegen en de knecht in de keuken werken en ze zouden allebei zeggen: ‘Het is een bevel van de huisvader!’ Dan zou de vader toch een knuppel nemen en zeggen: het was wel mijn bevel, maar niet voor jou. Ieder heeft zijn eigen opdracht en daar moet je je aan houden. Zo zijn de wetten van Mozes niet voor de heidenen, maar alleen voor de Joden. Dat geldt zelfs voor de Tien Geboden, want God Zelf zegt: ‘Ik ben de HEERE uw God, Die U uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heeft’, en Hij heeft niet ons, maar alleen de Joden uit Egypte geleid. En Mozes gebiedt in het vierde gebod de sabbat maar Paulus en het Nieuwe Testament schaffen de sabbat af, zodat het overduidelijk is dat de sabbat alleen aan de Joden gegeven was. Wanneer ik Mozes in één gebod wil houden, dan moet ik een Jood worden en de hele Mozes aannemen (Gal. 5 : 3).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *