Home / Goedkope genade?!

Goedkope genade?!

Is de genade niet goedkoop als we er niet voor hoeven te werken?

Luther:

Omdat Hij, Christus, voor u Koning en Priester is geworden en deze grote weldaden aan u schenkt, mag u echter niet denken dat dit om niet is gebeurd of weinig heeft gekost, of dat deze weldaden door uw eigen verdiensten tot u komen. Zonde en dood zijn in Hem en door Hem voor u overwonnen – om aan u genade en leven te geven! Hij heeft er echter veel kwaad voor moeten uitstaan en het heeft Hem veel gekost: Hij heeft het met de dure prijs van Zijn eigen bloed, lichaam en leven moeten verwerven.

Want Gods toorn, oordeel, geweten, hel, dood en alles wat kwaad is, wegnemen en alles wat goed is, verwerven, kon niet gebeuren of eerst moest aan de Goddelijke gerechtigheid genoeg gedaan worden – de zonde betaald en de dood door recht overwonnen worden.

Daarom is het bij de apostel Paulus gebruikelijk, als hij de genade van God in Christus verkondigt, dat hij ook gelijk over Christus’ lijden en bloed spreekt. Dat doet hij om te laten zien dat alle weldaden door Christus niet zonder een ontzaglijk grote verdienste en een duur betaalde prijs aan ons zijn gegeven. Dit blijkt wel als hij zegt: ‘God heeft Hem gesteld tot een genadetroon [of verzoendeksel] in het geloof door Zijn bloed’ (vgl. Romeinen 3 : 25). Of: ‘Ik heb mij niets anders voorgenomen om onder u te weten, dan alleen Christus en Die gekruisigd’ (vgl. 1 Korinthe 2 : 2).