Home / Het geloof begint niet met werken

Het geloof begint niet met werken

Hoe kom ik aan een echt geloof en vertrouwen?

Luther:

Dit is vast het meest belangrijke wat u moet weten! In de eerste plaats komt het zeker niet uit uw werken of omdat u dit verdiend hebt, maar alleen uit Jezus Christus – uit genade beloofd en gegeven! Zoals Paulus zegt: ‘God maakt Zijn liefde voor ons lieflijk, zoet en vriendelijk, omdat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren’ (vgl. Romeinen 5 : 8). Het is alsof Paulus wil zeggen: zou dat ons niet een machtig en onoverwinlijk vertrouwen geven, dat zelfs vóór wij erom gebeden of erover gedacht hadden – ja, nog in de ene zonde na de andere wandelden – Christus voor onze zonden stierf?!

Kijk, zo moet u zich Christus voor ogen stellen en zien hoe God, in Hem, Zijn barmhartigheid aan u voorhoudt en aanbiedt zonder uw voorgaande verdienste of waardigheid. Uit dit voorbeeld van genade en barmhartigheid moet u moed scheppen voor het geloof en vertrouwen in de vergeving van al uw zonden. Daarom, het geloof begint niet met werken – deze maken ook geen geloof!

Geloof en vertrouwen moeten uit het bloed, de wonden en het sterven van Christus ontspringen en voortvloeien. Alleen daarin ziet u dat God u zó liefheeft dat Hij zelfs Zijn Zoon voor u geeft. Dan móét uw hart wel zacht worden en wederkerig God en uw naaste liefhebben. En zó zal ook het geloof en het vertrouwen door de liefde van God groeien en toenemen – door Gods liefde tot u en uw liefde tot God.

We hebben dan ook nog nooit gelezen dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen omdat hij heeft gewerkt, maar altijd wanneer hij het Evangelie van Christus en de barmhartigheid van God heeft gehoord. Uit dit Woord moet het geloof en de liefde ontspringen. Want Christus is de Rots waaruit men boter en honing zuigt, zoals Mozes zegt (vgl. Deuteronomium 32 : 13).