Home / Terugkeren naar je Doop

Terugkeren naar je Doop

Als je gezondigd hebt, wat heb je er dan aan dat je gedoopt bent?

Luther:

Als je opstaat van de zonde en berouw hebt keer je als het ware terug naar de kracht van je Doop. Je gaat terug naar de belofte die eens aan je gedaan is maar waar je door de zonde van afgevallen was. Die belofte (wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden) blijft altijd staan en wil ons met open armen ontvangen als we terugkeren. Zoals Paulus zegt in 2 Timotheüs 2: als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Door die waarheid heb je iets om de duivel en je eigen geweten voor te houden. Je hebt iets, wat in alle aanvechtingen je troost kan zijn, namelijk deze ene waarheid, dat God getrouw is aan Zijn beloften en dat jij daar het teken van hebt gekregen in de Doop. Als God voor mij is, wie zou dan tegen mij zijn?

Dat deed ook het volk Israël. Als ze zich wilden bekeren, dachten ze altijd terug aan de uittocht uit Egypte. Door daaraan terug te denken vonden ze de weg weer terug naar God, die hen uit Egypte uitgeleid had. Mozes en David hebben die herinnering keer op keer ingescherpt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.