Home / Als een huwelijk

Als een huwelijk

Hoe word je één met Christus?

Luther:

Door het geloof. Het geloof sluit als het ware een huwelijk tussen Christus als de bruidegom en de ziel als de bruid. Dat is zo’n volmaakt huwelijk, dat het menselijk huwelijk er maar een zwakke afspiegeling van is. Het is een huwelijk in gemeenschap van alle goederen, zowel de goede als de slechte. De ziel is vol van zonden, dood en veroordeling. Christus is vol van genade, leven en heil. Als het geloof tussenbeide komt, wordt alles wat van de bruid is ook van de Bruidegom en alles wat van de Bruidegom is ook van de bruid.

In dit huwelijk is er niet alleen gemeenschap, maar bovendien ook strijd en overwinning. Want Christus is ook God. Zijn gerechtigheid, leven en heil zijn onoverwinnelijk, eeuwig en almachtig. Daarom kunnen zonde, hel en dood Hem nooit overwinnen. Als Hij door de trouwring van het geloof de bruid tot vrouw neemt, wordt de ziel daarom vrij van alle zonden, beveiligd voor de dood en vervuld met eeuwige gerechtigheid.

Zo verwerft Christus voor Zichzelf een heerlijke bruid zonder vlek of rimpel. De rijke en Godvrezende Bruidegom neemt een arm en goddeloos hoertje tot vrouw en siert haar met al Zijn zegeningen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *