Home / Angst voor corona

Angst voor corona

Moeten we bang zijn?

Nee, dat doet de duivel alleen maar plezier. Vat daarom moed door twee dingen te bedenken: Het is voor God een goed werk om te zorgen voor je naasten. Hij heeft zijn leven voor je gegeven, zou jij dan niet, omdat Hij het vraagt, een zwakke ziekte in de ogen kunnen kijken? Christus is sterker, Hij geeft het leven en is Zelf het medicijn. In de tweede plaats kun je troost halen uit de sterke beloften van God, bijvoorbeeld uit Psalm 41: ‘Gelukkig wie zorgt voor de behoeftigen, in kwade dagen zal de HEER hem redden. De HEER zal hem bewaren en in leven houden.’ Of denk ook aan Psalm 91: ‘Hij heeft zijn engelen bevolen over jou te waken en je te beschermen op al je wegen.’