Home / Algemene voorwaarden bestellen

Algemene voorwaarden bestellen

ALGEMENE VOORWAARDEN MARTIN LUTHER HERITAGE FOUNDATION

Martin Luther Heritage Foundation (hierna: MLHF), gevestigd te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 67715273, aldaar gedeponeerd.

Artikel 1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangeboden artikelen. Iedere koper wordt geacht deze voorwaarden gelezen te hebben, alvorens over te gaan tot kopen. Zodra men een bestelling definitief bevestigt gaat men hiermee akkoord.

Artikel 2 – Prijzen
De prijzen bij de artikelen zijn exclusief verzendkosten. Zet- en tikfouten zijn voorbehouden.

Artikel 3 – Betaling 
Betalingen aan MLHF dienen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te worden voldaan. MLHF is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. De betalingen verlopen via Mollie. Deze provider van betaalmogelijkheden waarborgt dat de transacties beveiligd worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de betaling verlaat u tijdelijk de website van CheckLuther.com en komt op de beveiligde website van Mollie. Na het afronden van de betaling keert u terug naar de website www.checkluther.com.

Betalingsgegevens:
IBAN: NL21 ABNA 0570 2405 81

Artikel 4 – Betalingstermijn 
Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven. Na deze 14 dagen valt het recht op eigendom terug op ons en mogen wij het artikel aan andere geïnteresseerden aanbieden. De datum in de per e-mail verstuurde factuur is bepalend.

Artikel 5 – Verzending
De bestelde artikelen zullen binnen twee dagen nadat de betaling bij ons is binnengekomen per PostNL naar u worden verzonden, tenzij anders gecommuniceerd. Dit geldt alleen op werkdagen, als uw betaling in het weekend binnenkomt zullen de gekochte artikelen de eerstvolgende werkdag worden verstuurd. Wij zullen nooit op zaterdag poststukken verzenden, omdat wij niet willen dat deze op zondag worden verwerkt. Wij beschikken over de online betalingsmogelijkheid IDeal en hanteren hierbij de volgende service: Als u op werkdagen voor 17.00 uur bestelt en via IDeal betaald, verzenden wij uw bestelling uiterlijk de volgende dag. Indien gewenst kan bij een pakketzending het bijbehorende Track & Trace-nummer worden aangevraagd.
Het is mogelijk dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Wij zorgen er (indien mogelijk) voor dat het betreffende artikel er zo snel mogelijk weer is. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Artikel 6 – Verzendmogelijkheden
Wij van MLHF zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken of niet aankomen van de door ons verzonden artikelen. Indien u uw verzending aangetekend en/of verzekerd verzonden wilt hebben, dan dient u dit duidelijk bij de koop aan te geven. De kosten hiervoor komen voor rekening van de koper en dienen gelijk bij de betaling van het gekochte artikel te worden voldaan.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.    Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van uw ontvangst van het product of een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de door  ons verstrekte instructies.
3.    Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan  MLHF. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht, dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.    Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan MLHF hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Martin Luther Heritage Foundation
Brouwersgracht 156
3901 TM Veenendaal

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping
1.    Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
2.    Indien u een bedrag betaald heeft, zal MLHF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds door ons terug ontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor:

1.    Producten die gebruikerssporen bevatten.


Contact
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.