Home / Lutherstichting

Lutherstichting

Martin Luther Heritage Foundation

Naam stichting: Martin Luther Heritage Foundation (“Luther Heritage Foundation”)

RSIN: (volgt)

Postadres: Plesmanstraat 58b, 3905 KZ Veenendaal

Doelstelling: De stichting wil het gedachtegoed van reformator Maarten Luther voor een breed publiek toegankelijk en bekend maken. Dit doet de stichting door de werken van Luther:

  • te vertalen;
  • digitaal in meerdere talen te publiceren;
  • het daarin vervatte gedachtegoed te actualiseren.

Beleidsplan: Klik hier om het beleidsplan van de stichting te raadplegen.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • De heer prof. dr. H.J. Selderhuis, voorzitter;
  • De heer G.J. Kwetters, secretaris;
  • De heer J. Turkenburg, penningmeester.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten: De stichting zet zich tot eind 2017 in om de website www.checkluther.com verder uit te breiden en te vertalen. Daarnaast zal de stichting in het najaar van 2016 starten met de vertaling van nog onvertaalde werken van Luther. Deze werken zullen in 2017 worden gepubliceerd en voor het grote publiek toegankelijk zijn.

Financieel: (volgt na afloop eerste boekjaar)